Skip to main content

Belemmerende energieën weghalen? Wat een bullshit! Dat zouden ooit mijn woorden geweest kunnen zijn en een restje ervan zwerft nog wel eens rond ergens heel ver weg in mijn hoofd.

Want wat doe ik eigenlijk? Ik werk in een energetisch veld, breng iets in balans, fix beschadigingen, haal belemmerende energieën weg en breng verloren delen terug, allemaal schijnbaar onzichtbaar!

Ik ben een fan van het tastbare. Geef mij maar materie. Ik zie dus het bestaat. Inmiddels ben ik ook overtuigd van het bestaan van dat wat we niet zien met onze ogen. Mijn overtuiging – en dat van vele anderen door de eeuwen heen – is dat een mens uit meer bestaat dan alleen het fysieke lichaam. Alles is energie. Als mens ben je een energetisch geheel, dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. Dat energetisch geheel staat in relatie met de wereld om je heen, waar veel energieën invloed hebben op jouw eigen energie. We kunnen daar allemaal wel voorbeelden van geven. Verstoringen hebben hun weerslag op het fysieke lichaam en de mentale staat. Het gaat erom het evenwicht terug te brengen.

Net zoals je wat kunt herstellen in en aan het fysieke lichaam, kun je herstelwerkzaamheden doen in het energetisch veld. Hoe doe je dat dan? Dat is hetzelfde als aan een chirurg vragen welke ‘mesjes’ hij gaat gebruiken. Als hij je dat verteld heeft, weet je nog niks. Je denkt: ‘het zal wel goed komen, als ik maar beter word’. Het gaat dus om het resultaat.

Een poging: tijdens een healing worden verstoringen in het energieveld opgespoord. Vergelijk het met een ‘scan’ of een onderzoek bij de dokter maar dan niet van het fysieke lichaam maar van het energieveld en de centrale energiepunten die zich ter hoogte van de endocriene klieren bevinden. Belangrijk is de intuïtieve afstemming op de ander want daarmee neem je waar, waar verstoringen en blokkades zitten. Als de energie verstoord is, wordt deze weer in balans gebracht. Dat kan bijvoorbeeld door op bepaalde plaatsen energie toe te voegen via de handen of door het losmaken van een bepaalde plek. Energetisch werk als het geven van een healing is vooral een zaak van afstemmen en intentioneel werken: gericht zijn op de positieve beïnvloeding en het helen / het in balans brengen van de energie zodat deze weer vrij kan stromen.

Heel recentelijk hoorde ik een docent zeggen: iedere aanraking en/of handeling op of aan het (energetische) lichaam, heeft een directe doorwerking op celniveau. De doorwerking van een energetische behandeling is zeer subtiel. Zelf merk ik subtiele doorwerking en beweging na een healing te hebben ondergaan. Alsof ik opgefrist ben en een ‘reset’ of een duwtje heb gehad. Dat kan ook ten aanzien van een bepaald thema zijn dat belangrijk is op dat moment. Diezelfde subtiliteit past ook bij de frequentie en de trilling van het energieveld; een heel andere dynamiek dan die van het fysieke lichaam.