Skip to main content

Je hoort mij vaak de woorden ‘het systeem’ gebruiken om het geheel van lichaam, geest en energieveld aan te duiden. Een complex geheel dat continu zoekt naar balans.

Ik hou van de woorden: ‘het systeem’. Van Dale definieert ook het ‘open systeem’: ‘een complex en betrekkelijk zelfstandig geheel (van materie, energie, informatie) dat in uitwisseling staat met zijn milieu’, en – ik zeg dat er in een adem achteraan – constant zoekt naar balans.

Ik besteed veel aandacht aan mijn systeem. Ik werk aan mijn gezondheid, welzijn en balans. Dat levert een boel op. Ik voel me vitaler en ik leer! Ik leer over het systeem: wat het doet, hoe het werkt, hoe het voelt, wat het nodig heeft, welke verbanden er zijn, hoe vernuftig het is. Respect! Zelf ervaren en blijven leren vind ik een voorwaarde voor het geven van behandelingen aan mensen die mij uitkiezen als behandelaar/therapeut.

Wat ik vooral leer van het werken met cliënten en van het nemen van sessies voor mezelf en mijn eigen ontwikkeling, is dat het a-hell-of-a-job is om in balans te zijn; die staat heb je namelijk nooit ‘bereikt’. Balans is geen statische staat van zijn; wij zijn en blijven ‘gewoon’ mensen die dan weer heel gedisciplineerd zijn en dan weer uit de bocht vliegen, die onderhevig aan allerlei invloeden dan weer gespannen zijn en dan weer lekker in ons vel.

Maar hoe boeiend het is om met deze complexe materie bezig te zijn en uit te vinden hoe jouw systeem het meest in balans kan komen. Vele factoren spelen hierbij een rol. Het is een on-going ontwikkelingsproces, geen instant oplossing. Als je start met zo’n proces zeg je eigenlijk ‘ja’ tegen een leven lang ontwikkelen.

Mensen stellen mij wel eens de vraag hoe vaak ze bij mij zullen komen voor een cranio of cranio massage. Ik kan daar geen eensluidend advies over geven. Als ik dat zou doen, zou ik afgaan op de behoefte van mijn systeem op dat moment. Integreer behandelingen gericht op gezondheid en welzijn in je leven. Maak het er onderdeel van en voel hoeveel je er op dit moment van nodig hebt; dat kan wisselend zijn en hangt ook weer samen met allerlei andere factoren. Frequentie speelt een rol; continuïteit, discipline en mindset zijn minstens zo belangrijk.