Skip to main content

Je hoort mij vaak de woorden ‘het systeem’ gebruiken om het geheel van lichaam, geest en energieveld aan te duiden. Een complex geheel dat continu zoekt naar balans.

Ik hou van de woorden: ‘het systeem’. Van Dale definieert ook het ‘open systeem’: ‘een complex en betrekkelijk zelfstandig geheel (van materie, energie, informatie) dat in uitwisseling staat met zijn milieu’, en – ik zeg dat er in een adem achteraan – constant in balans wil zijn.

Ik besteed veel aandacht aan mijn systeem. De verworvenheden die daaruit voortkomen zijn meervoudig. Ik werk aan mijn gezondheid en welzijn – en dus aan balans – waardoor ik me beter voel, en ik leer! Ik leer over het systeem: wat het doet, hoe het werkt, hoe het voelt, wat het nodig heeft, welke verbanden er zijn, hoe vernuftig het is. Ik vind zelf ervaren en leren een voorwaarde voor het geven van kwalitatief hoogwaardige behandelingen aan mensen die mij uitkiezen als behandelaar.

De belangrijkste ervaring (ERVAREN IS WAT ANDERS DAN WETEN) die ik de laatste tijd opdoe als ik zelf behandelingen krijg van therapeuten, is dat alles met alles verbonden is binnen het systeem en daarbuiten, en dat dat alles steeds op zoek is naar ‘in balans zijn’. Dat geldt voor balans tussen inspanning en rust, links-rechts-boven-onder-balans tot aan hormoonbalans en alles wat daar tussen zit. En wat ik leer en ervaar, is dat het a-hell-of-a-job is om in balans te zijn; die staat heb je namelijk nooit ‘bereikt’. Balans is geen statische staat van zijn en wij zijn en blijven mensen die dan weer heel gedisciplineerd zijn en dan weer uit de bocht vliegen.

Maar hoe boeiend het is om met deze complexe materie (zelfde soort woord als systeem – ik houd van die woorden) bezig te zijn en uit te vinden hoe jouw systeem het meest in balans is. Vele factoren spelen hierbij een rol. Het is een on-going ontwikkelingsproces, geen instant oplossing.

Mensen stellen mij vaak de vraag hoe vaak ze bij mij zullen komen voor een massage, healing of combi van die twee. Ik kan daar geen eensluidend advies over geven. Als ik dat zou doen, zou ik afgaan op de behoefte van mijn systeem op dat moment. Integreer behandelingen gericht op gezondheid en welzijn in je leven. Maak het er onderdeel van en voel hoeveel je er op dit moment van nodig hebt; dat kan wisselend zijn en hangt ook weer samen met allerlei andere factoren 🙂  Frequentie speelt een rol; continuïteit, discipline en mindset zijn minstens zo belangrijk.