Lichaamsgerichte psychotherapie (vervolg)

De behoefte die ik had toen ik met lichaamsgerichte therapie begon, was dat ik een denkbeeldige rits over mijn romp had lopen die ik zo nu en dan open kon doen om alle ballast eruit te laten te lopen. Lichaamsgericht werk (therapie en training) heeft mij veel gegeven en ook het effect van het ontladen via die denkbeeldige rits.
Er zijn ontelbare vragen die met therapie nader beschouwd kunnen worden. Wat mij betreft is therapie altijd een vorm van begeleiding en sturing die gericht is op weerbaarder en krachtiger worden. De toevoeging ‘lichaamsgericht’ wil zeggen dat het lichaam als uitgangspunt wordt beschouwd. Weten hoe iets zit, geeft bewustzijn. Voelen, ervaren en doorleven is van groot belang om iets ook werkelijk te (laten) helen. Het lichaam vertelt ons van alles. Het brengt tot uitdrukking hoe we ons ‘staande houden’ in het leven, wat we (aan)geleerd hebben, hoe we ons verhouden tot lastige situaties.

Terug naar Technieken & oplossingen