Technieken en oplossingen

 

Lichaamsgerichte psychotherapie

Het lichaam vertelt ons van alles. Het brengt tot uitdrukking hoe we ons ‘staande houden’ in het leven, wat we (aan)geleerd hebben, hoe we ons verhouden tot lastige situaties. De verbinding met je lijf herstellen staat centraal tijdens lichaamsgerichte therapie. Dat kan bijvoorbeeld door lichaamsdiagnostiek (kijken naar lichaamsbouw, houding, motoriek en expressie), het stellen van vragen over wat je voelt en hoe het voelt in je lijf, door focussen: het inzoomen op een klacht of een plek in je lijf en dit verder te onderzoeken, door aanraking enz.
Dat wat in het lichaam ervaren wordt, of zichtbaar wordt, krijgt uiteindelijk ook altijd weer betekenis door de analyse en het gesprek hierover. Er is dus een continue wisselwerking tussen voelen en ervaren en integratie via het hoofd. Per slot van rekening gaat het erom dat je dat wat je voelt en leert, kunt integreren in je dagelijks leven.

Meer over lichaamsgerichte psychotherapie

Intuïtief en energetisch werk

Het on(der)bewuste bewust maken. Aan de hand van wat jou bezig houdt, je ontwikkelingsvraag, stem ik intuïtief af op jou en de vraag die je hebt.
Deze vorm van werken is niet primair gericht op emotionele verwerking maar op richting geven aan, en integratie van een belangrijk thema in je leven. Een consult waarbij we op deze manier werken, wordt een ‘reading’ genoemd. Een reading is een zingevend, adviserend gesprek dat helder aangeeft hoe je met een bepaald thema in je leven om kan gaan. Het kan hierbij gaan om uiteenlopende levensvragen zoals loopbaan, relaties, bestemming, verlies, gezondheid of je persoonlijke ontwikkeling.

Massage en healing

Een liefdevolle aanraking kan het lichaam totaal laten ontspannen. Tijdens massage en healing word je uitgenodigd om tot rust te komen. Wanneer je tot rust komt, ontstaat er meer ontspanning en ruimte waardoor het makkelijker wordt om aandacht te geven aan wat je bezighoudt. Door alles even ‘stil te zetten’ komt er gelegenheid om te voelen.
Een massage is heerlijk om te ontvangen, een cadeautje voor jezelf. Een welkome aanvulling op een druk leven. Plan regelmatig een afspraak in, is mijn advies. Maar zeker in bijzondere situaties kan massage en/of healing heel ondersteunend zijn, bijvoorbeeld bij chronische pijn, in een periode van rouw, als je herstellende bent van ziekte, burn-out of een traumatische gebeurtenis of als je even een wat lastigere tijd hebt.