Biodynamische cranio

Biodynamische cranio (ook bekend als Craniosacral Biodynamics) is een stroming binnen de craniosacraal therapie. In mijn praktijk werk ik steeds meer vanuit deze benaderingswijze.

Verbinding met gezondheid

Biodynamische cranio is een bijzondere stroming binnen de craniosacraal therapie. Een belangrijk uitgangspunt is het werken vanuit de levenskracht en gezondheid die altijd aanwezig zijn, ook als deze niet meer voelbaar zijn op dit moment. Dus dat te midden van alles wat er is (chaos, stress, pijn, etc.), er altijd de verbinding is met de onderliggende gezondheid die je bij je draagt vanaf het allereerste moment van bestaan, hoe klein of hoe groot ook.

Leven is continue beweging

Er wordt gewerkt vanuit de holistische visie dat er een directe interactie is tussen de anatomie en fysiologie van het lichaam (fysieke lichaam), de ritmische beweging van lichaamsvloeistoffen (fluïde lichaam), en de universele levenskrachten. Een lichaam in voortdurende beweging en interactie met haar omgeving. Biodynamische cranio draait om de erkenning van onze oorspronkelijkheid en heelheid. De visie in dit werk is dat een mens niet los staat van de enorme krachten die in het hele universum aan het werk zijn.
Je kunt door biodynamische cranio behandelingen gaan merken dat je in contact komt met een enorm diepe rust; je zou het een oorspronkelijke staat van zijn kunnen noemen, een soort ‘oer-rust’. In deze staat van zijn, kan het vermogen van het lichaam om zichzelf te helen gemakkelijker de ruimte krijgen.

Een veilige bedding

Eigenlijk is er geen goede vertaling voor het mooie, Engelse begrip: ‘holding space’. Het woord ‘bedding’ komt voor mij het dichtst in de buurt. Om die bedding te creëren, is het zogenaamde ‘ritual of contact’ een wezenlijk onderdeel van een biodynamische cranio sessie.
Ritual of contact wil zeggen dat er veel aandacht is voor het afstemmen over afstand-nabijheid, de intensiteit van aanraking en de grenzen van jou als cliënt. Er kan zo een veilige bedding ontstaan waarin lichaamsbewustzijn zich kan ontwikkelen en heling kan plaatsvinden. Hierdoor is deze vorm van therapie zeer geschikt bij bijvoorbeeld trauma en (C)PTSS – ook als ondersteuning van psychotherapie – maar ook bij (chronische) pijn.

Het zelfhelend vermogen

Het mooie van Biodynamische cranio is de eenvoud ervan. Als therapeut neem ik een neutrale positie in zodat zich een proces kan ontvouwen. Door middel van lichte, rustige cranio-aanrakingen wordt het bewustzijn en het zelforganiserend en zelfhelend vermogen van het lichaam aangesproken. Het zenuwstelsel kan tot rust komen en er kunnen als het ware intrinsieke ‘reorganisaties’ op allerlei lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch) plaatsvinden. Er ontstaat dan vaak meer ruimte om de onderliggende gezondheid en levenskracht te gaan voelen.

Heel erg bedankt voor alle behandelingen, het heeft me enorm geholpen. Bovendien vond ik het heel fijn om jou als rolmodel te kunnen zien. Ik heb er namelijk veel aan gehad om te merken dat met energie bezig zijn helemaal niet zweverig hoeft te zijn en je je daar ook als intelligente vrouw mee bezig kunt houden.

Liesje