Praktische informatie

Prijs

Een cranio behandeling kost € 75,00.

Betaling direct na behandeling met pin of betaalverzoek.

Onafhankelijke praktijk

Ik heb een vrijgevestigde praktijk. Ik werk vanuit meerdere professionele vakgebieden om een zo integraal mogelijke therapie aan te bieden en neem de vrijheid mijzelf persoonlijk en beroepsmatig op mijn eigen manier te ontwikkelen. Dit betekent dat ik ervoor heb gekozen mij niet aan te sluiten bij een een specifieke beroepsorganisatie. De consequentie is dat de kosten van behandeling niet vergoed worden via de aanvullende verzekering. Die betaal je zelf.

Kwaliteitszorg en klachtenregeling
Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik aangesloten bij de Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) (art. 18 Wkkgz).

Voor de eerste afspraak

Kom je voor het eerst? Dan stuur ik je via e-mail een intakeformulier waarop je een aantal vragen beantwoordt die voor mij als behandelaar essentieel zijn om kennis van te nemen. Verder wordt in het formulier om de volgende basisgegevens gevraagd: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het formulier mail je aan mij voorafgaand aan de eerste afspraak.

Het beste project waar je aan kan werken, ben je zelf.