Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Femke Posthumus vraagt en verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Er worden gegevens verwerkt die nodig zijn ter kennisname vooraf en tijdens consult of behandeling. Deze bevatten ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze gegevens wordt om uw toestemming gevraagd.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar wordt om toestemming van de ouders of voogd gevraagd.

Doeleinden verwerking gegevens

Uw gegevens worden verwerkt om:

 • u te kunnen bereiken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het sturen van facturen.
 • Een beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand zodat er tijdens behandelingen en/of consulten rekening gehouden kan worden met, en afgestemd kan worden op, specifieke klachten, allergieën, medicijngebruik.
 • Het effect van adviezen te kunnen evalueren en bij te stellen zodat een zo optimaal effect bereikt kan worden.

Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gedurende de periode dat u als cliënt behandeld wordt in de praktijk, worden gegevens bewaard en bijgewerkt.

Delen van gegevens met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw toestemming en worden alleen verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar femke@femkeposthumus.nl Er wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek gereageerd.

Beveiliging

Femke Posthumus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via femke@femkeposthumus.nl

Contactgegevens

Femke Posthumus
Schietbaanlaan 12 A
3021 LJ Rotterdam
06-20440744
femke@femkeposthumus.nl