Skip to main content

De afgelopen decennia worden op het gebied van kwantummechanica, door wetenschappers steeds meer ontdekkingen gedaan over ‘het energetische veld’, de kosmos, het collectief bewustzijn.

Over energieën, (gedrag van) deeltjes, trillingen/bewegingen in ‘het veld’, verbindingen en samenhang tussen levende organismen en wat wij als dode materie zien, en op het kleinste niveau de interactie tussen lichaam, geest en energievelden om ons heen.

Ik ben geen uitzondering als ik zeg dat deze materie ongrijpbaar voor mij is en dat ik er – ondanks dat ik er over lees en leer – vaak weinig van begrijp. Wat ik wel steeds meer ga merken naarmate ik mijn bewustzijn op dit terrein vergroot, is het effect van het intentioneel werken in het energieveld. Dat wij als bewust mens in staat zijn af te stemmen op de energie van een ander, waar te nemen wat nodig is en hier met zuivere intenties en in positieve zin van invloed op kunnen zijn. De subtiele verschuivingen en veranderingen die plaatsvinden – en die eigenlijk niet meer onder woorden te brengen zijn – zowel in mindset als in de balans en gezondheidsconditie van mensen zijn voor mij iedere dag weer wonderbaarlijk (en echt!).