Skip to main content

Bij biodynamische craniosacraal therapie staat reconnectie met het zelfhelend vermogen en de oorspronkelijkheid van ons fysiek-energetisch systeem centraal.

Wijsheid van het lichaam

Een belangrijk uitgangspunt bij biodynamische craniosacraal therapie (kortgezegd Biodynamische cranio) is dat wij meer zijn dan alleen een fysiek lichaam, meer dan een samenraapsel van mechanische onderdelen, maar een fysiek-energetische structuur die beschikt over een potentie aan levenskracht en vitaliteit. Deze structuur interacteert met, en wordt beïnvloed door krachten van het leven en levensomstandigheden. De aanwezige potentie, het zelforganiserend vermogen, kan door verschillende invloeden en omstandigheden aangetast raken en dat kun je op allerlei manieren gaan voelen in je lijf.

Zelfhelend vermogen

Biodynamische cranio is een gespecialiseerde vorm van craniosacraal therapie en is gebaseerd op de principes van de osteopathie, die het inherente vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen, benadrukken. Het is eind 20e eeuw ontwikkeld door Franklyn Sills, een Britse craniosacraal therapeut. Sills studeerde onder verschillende invloedrijke craniosacraal beoefenaars en bouwde voort op hun werk om de biodynamische benadering te creëren.

Focus op gezondheid

Gezondheid is onlosmakelijk met ons verbonden en altijd aanwezig, zelfs als je alle besef van gezondheid in jezelf kwijt bent. Dit is een van de belangrijke uitgangspunten van Biodynamische cranio.
De vitaliteit die voor ons beschikbaar is, kan ernstig uitgeput zijn door bijvoorbeeld toxines, pathogenen, emotionele en fysieke effecten. Ons systeem wordt strakker, dichter en trager, minder vloeibaar, en we kunnen symptomen van vermoeidheid, depressie, fysieke pijn en malaise ervaren. Behandeling is erop gericht weer verbinding te maken met gezondheid en het zelfhelende vermogen en het potentieel van het lichaam aan te spreken en te ondersteunen. Hierbij wordt de mens nadrukkelijk gezien als een holistisch systeem van lichaam en geest.

Rust en stilte

Tijdens een biodynamische craniosessie wordt – passend in de sfeer van de sessie – gesproken en uitgewisseld tussen cliënt en therapeut. Dit is vooral de afstemming van wat er gebeurt in het lichaam en hoe dat ervaren wordt. Uiteindelijk kan Biodynamische cranio helpen bij het tot stand brengen van een soort stilte in het lichaam, een staat van evenwicht vanwaaruit hetgeen wordt vastgehouden, losgelaten kan worden waardoor balans en vitaliteit kunnen worden hersteld. Cliënten geven vaak aan een gevoel van diepe ontspanning te ervaren tijdens en na de behandeling, en beschrijven soms een bijzonder soort rust dat zij nog niet eerder ervaren hebben.

Biodynamische cranio wordt beschouwd als een veilige, zachte en niet-invasieve therapie. Het wordt vaak gebruikt om een breed scala aan aandoeningen aan te pakken, waaronder fysiek ongemak, stress gerelateerde klachten, traumaherstel en emotionele onevenwichtigheden.